Kultura w mieście?

30 stycznia odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej debata, zorganizowana w ramach cyklu debat “Bytom 2054”. Ich organizatorem jest Piotr Koj, który zachęca mieszkańców miasta do cyklicznych rozmów na tematy ważne dla miasta. Przyjęłam zaproszenie, z postanowieniem skierowania rozmowy w kierunku – edukacji kulturalnej. POKŁADY KULTURY to projekt, który wyrósł z przeświadczenia, że to właśnie kultura  i uczestnictwo w niej jest czynnikiem scalającym społeczność czy społeczeństwo. Jednak aby człowiek zapragnął tego uczestnictwa, musi czuć w tym własną, indywidualną przyjemność. Człowiek rodzi się z potrzebą doświadczania, doznawania, odczuwania. Edukacja szkolna, do której przywykliśmy, stopniowo ogranicza uczestnictwo dziecka w procesie tworzenia. Eliminujemy przedmioty artystyczne na rzecz tych, które wyposażają nas w tzw. twarde kompetencje. Tymczasem o naszym poczuciu zadowolenia i spełnienia w życiu, decydują odczucia i emocje, a te kształcimy i rozwijamy poprzez kontakt ze sztuką. Debata, której czas trwania przewidziano na godzinę, trwała niemal trzy. Wszyscy czuliśmy,   że jest to ogromnie ważny i jednocześnie głęboki temat.

W debacie uczestniczył Wiceprezydent miasta Adam Tras, Naczelniczka oraz pracownicy Wydziału Kultury i Sportu w Bytomiu, pani dyrektor  Bytomskiego Centrum Kultury- pani Krystyna Jankowiak – Markwica, kierowniczka działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego – pani Anna Rak oraz duża grupa przedstawicieli i przedstaWyszliśmy z poczuciem niedosytu i rozdrażnienia. To chyba dobrze?

Foto. M.Jasiński