Poza stereotypem. O edukacji

8 stycznia podjęliśmy swoisty eksperyment. Zaproponowaliśmy spotkanie, którego celem było powiązanie mających miejsce aktualnie wydarzeń kulturalnych i debata na temat ich potencjału edukacyjnego. Do udziału w niej zaproszono Agatę Tel – Szubert, animatorkę kultury, Małgorzatę Tkacz – Janik, Annę Rak, Katarzyna Zioło i Joannę Brodniak. Osoby nie znalazły się w tej roli przypadkowo. Spotkanie rozpoczęliśmy od refleksyjnego spotkania z Katarzyną Kaliną w przestrzeni CSW Kronika. Nie było to oprowadzanie, ale raczej garść refleksji kuratorki i historyka sztuki na temat pracy z wystawą, procesu jej przygotowania i obcowania w niej. Część w CSW Kronika zakończył występ performatywna tancerek K.Zioło i J.Brodniak “Summa summarum”. Wystawę i występ połączył wątek kobiecości, relacji z ciałem, ale przede wszystkiem pojęcie stereotypu. Druga część spotkania odbyła się w Biurze Promocji Bytomia, gdzie zagościła wystawa “60 na 100 Sąsiadki”. Mogliśmy porozmawiać z jej twórczynią M.Tkacz – Janik oraz z A. Rak, która opowiedziała o wystawie ” Miejsce artystki. Efekt Matyldy w sztuce”. Historia, herstoria, stereotyp, kobiecość, sztuka współczesna – pojęcia obecne i dość trudne. Dotknęliśmy tego dnia wielu spraw, w tym jednej najważniejszej – gdzie powinna odbywać się edukacja? A także – jaką wartość niesie edukacja poza szkołą? Czy podejmowanie z uczniami “trudnych” lub “niekomfortowych” tematów jest ryzykowne? Dlaczego się tego boimy? Dlaczego tak trudno jest nam wejść w rozmowę be poczucia komfortu kompetencji?

Za współorganizację wydarzenia dziękujemy CSW Kronika oraz pracownikom Biura Promocji Bytomia.

Foto. Katarzyna Michalska