Programy Edukacji Kulturalnej

7 lutego 2020 roku gościliśmy w Urzędzie Miasta Krakowa na spotkaniu poświęconym wymianie pomysłów, planów i doświadczeń związanych z diagnozą prowadzoną w celu przygotowania się do wdrażania Programów Edukacji Kulturalnej/Kulturowej w różnych miastach Polski. W Krakowie diagnoza powierzono zespołowi Małopolskiego Instytutu Kultury. Poznań reprezentowała Katarzyna Chajbos z Centrum Praktyk Edukacyjnych, z Łodzi przyjechała koordynatorka projektu Jolanta – Sławińska Ryszka oraz prowadzący diagnozę prof.M.Krajewski. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej reprezentowała prekursorka tego rodzaju działań Anna Michalak – Pawłowska, pełniąca funkcję Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds Ed.Kult. W składzie zaproszonych przedstawicieli znalazł się również Bytom. Nasz projekt zdecydowanie różni się od pozostałych. Jesteśmy jedynym programem w Polsce, w którym inicjatywa wyszła ze środowiska edukacji, a  nie kultury. Nasze działania skierowane są na nauczycieli, a nie animatorów kultury. Pracujemy nie na deficytach, ale zasobach. Wierzymy, że istnieje potencjał, który wystarczy odkryć, chęć działania, która wystarczy wprawić w ruch. Spotkanie było niezwykle ważne, inspirujące i skłaniające ro refleksji.

 

Foto. A.Michalak – Pawłowska