Uroczysta inauguracja projektu

28 maja 2019
Dziś,  siedzibie Teatru Rozbark, dyrektorzy bytomskich placówek oświatowych poznali cele i działania zaplanowane w projekcie POKŁADY KULTURY. Gości przywitała p.o.Dyrektor Teatru Rozbark pani Anna Wróblowska. W imieniu Władz Miasta przywitał gości III Wiceprezydent Adam Fras. Swoje krótkie wystąpienia mieli również przedstawiciele instytucji partnerskich, którzy dzięki realizowanym przez siebie projektom, mogli, opierając się na doświadczeniu, zwrócić uwagę zebranych na najważniejsze aspekty edukacji kulturalnej. Wartość projektu w kontekście pedagogiki podkreśliła swoim wystąpieniem dr Agata Cabała z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, natomiast wartość współpracy i współdziałania podkreślił Maciej Zygmunt reprezentujący Regionalny Instytutu Kultury w Katowicach, która to instytucja, od 4 lat, jest operatorem projektu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Dziękujemy również za wystąpienie pani Krystynie Jankowiak – Markwicy, dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury, której wsparcia i zaangażowania w projekt, już na etapie jego formułowania, nie da się przecenić. Podczas inauguracji miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy, na mocy którego nasz projekt uzyskał wsparcie instytucji kultury naszego miasta. Partnerami są : Muzeum Górnośląskie, Bytomskie Centrum Kultury oraz CSW Kronika, Opera Śląska, Teatr Rozbark, oraz Muzeum Powstań Śląskich, a także WPiP Uniwersytetu Śląskiego, Regionalny Instytut Kultury i  Gmina Bytom.
Licznie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu – zapoznali się z założeniami projektu, jego harmonogramem oraz celami. Mieli okazję poznać koordynatorkę projektu Katarzynę Michalską i uzupełnić swoją wiedzę o projekcie tak, aby z pełnym przekonaniem móc zaprosić do udziału nauczycieli.
Zatem – WYSTARTOWALIŚMY!

fot Jagoda Stuła / Inqubator Teatralny