Warsztat: Czym jest edukacja kulturalna?

28 września 2019, w Bytomskim Centrum Kultury, naszej instytucji partnerskiej, miał miejsce pierwszy warsztat. Musimy zacząć o teorii, bo to ona wyznaczy nam cele. Każdy nasz krok, który podejmiemy później, powinien mieć mocne uzasadnienie w serii. Wówczas będziemy mieli poczucie, że zmierzamy we właściwym, uznanym przez autorytety kierunku. Dr Agata Cabała z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Łukasz Dziuba z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, są osobami, którzy od lat doświadczają w praktyce czym jest edukacja kulturalna. Dr Cabała zajmuje się tym obszarem naukowo i od tej strony współpracuje z RIK’iem w programie Bardzo Młoda Kultura. Rozważaliśmy więc aspekty diagnozy, działań opartych na współpracy i ich sile, dobrych praktyk, a także wagi osobistego podejścia do tematu. Niezwykłych przeżyć dostarczyła nam praca nad określeniem własnych zasobów, a także analiza zasobów naszego miasta.. Dziś postawiliśmy fundamenty.

Dr Agata Cabała  prowadzi  dydaktykę ogólną i przedmioty fakultatywne (Dziecko w świecie kultury; Edukacja muzealna dziecka; Praca z dziełem sztuki – edukacja muzealna małego dziecka w praktyce; Uczenie się poza ławką szkolną) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach. Z Współpracuje  z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach współpracuje przy realizacji programu Bardzo Młoda Kultura oraz z   Muzeum Śląskim, jako koordynator współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. Wspólnie z Anną Grzelak z Muzeum Narodowym w Krakowie, kierownikiem Programu dla Szkół i Nauczycieli, prowadzi badania programu edukacyjnego „Zmierz się z kulturą”, obserwując m.in. licealistów VII LO w Krakowie oprowadzających w Dniu Wolnej Sztuki.
Badawczo interesuje się systemowymi rozwiązaniami dla łączenia edukacji szkolnej z pozaszkolną, wciąż zadając sobie pytanie: jak można nie wykorzystać tego co nas otacza i przyrodniczo i kulturowo do systemowego, formalnego kształcenia uczniów, z pożytkiem i dla ucznia i dla nauczyciela?

Łukasz Dziuba socjolog i animator. Na co dzień pracuje w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Badacz w ogólnopolskim programie edukacji kulturowej “Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, koordynator i realizator lokalnych programów badawczych w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Koordynator  projektu „Mobilne Centrum Digitalizacji” (MobiDIG) – inicjatywy w ramach projektu „Śląskiego Digitarium”. MobiDIG jest kompleksowym systemem do zbierania, zachowania i upowszechniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w oparciu o sieć zaangażowanych społeczności: instytucji, organizacji pozarządowych i osób prywatnych z całego województwa.

fot. Jagoda Stuła / Inqubator Teatralny