Warsztat: Jak rozmawiać o teatrze?

Tym razem jesteśmy gośćmi Teatru Rozbark. W salach warsztatowych, na podłogach przystosowanych do zajęć tanecznych i w obecności ogromnych luster, odbył się warsztat teatralny. Właściwie dwa warsztaty, ponieważ grupa znów została podzielona na dwa zespoły. Każdy z uczestników pracował więc pod kierunkiem dwóch prowadzących. Aleksandra Drzazga jest współautorką Klas Aktywności Twórczej, w których prowadziła przez 15 lat zajęcia teatralne jako przedmiot realizowany systematycznie i obowiązkowo raz w tygodniu. Ma więc ogromne doświadczenie w planowaniu długoterminowej pracy teatralnej, ale przede wszystkim  wie jakie efekty można osiągnąć wykorzystując praktyki teatralne w procesie wychowawczym. Katarzyna Maliszewska na co dzień pracuje na Wydziel Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach, ale prowadzi też dwie grupy teatralne. Warsztaty oparte były na zaproszeniu do działania i ta drogą dochodzenia do wniosków i refleksji. Było ich ogromnie wiele. Co ogromnie ważne, podczas warsztatu spotkaliśmy się również z panią Dyrektor teatru Anną Piotrowską – naszym projektowym zamiarem jest aby dbać o realne spotkania osób, które mogą ze sobą współpracować, tych które reprezentują edukację i nauczycieli.

Foto. Jagoda Stuła/Inqubator Teatralny oraz Katarzyna Michalska