Warsztat: Przez media i ICT do świadomego i krytycznego odbioru kultury.

Podczas tego uczestniczki projektu, przez pięć godzin nie rozstawały się ze swoimi smartfonami! Warsztat, który poprowadziła Barbara Kozłowska służył oswojeniu tego przedmiotu jako bardzo skutecznego narzędzia. Kontakt ze sztuką, a jest ona przecież elementem kultury, wymaga umiejętności skupienia. Basia zaproponowała dziś ćwiczenia z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji, dzięki którym możemy skupić uwagę uczniów. Ćwiczenia wykonywane w grupach wymagały współpracy, komunikacji, podziału zadań, odkrywały możliwości tkwiące w tych urządzeniach. Dla nauczycielek młodszych dzieci była to okazja do poznania narzędzi służących do rejestrowania działań maluchów. Warsztat oparty był na metodach wypracowanych w trzyletnim projekcie Digital Atelier, realizowanym w bytomskim Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Metodologia polega na łączeniu działań artystycznych (manualnych) z aplikacjami mobilnymi. Zadania kształcą umiejętność kooperacji przy rozwiązywaniu twórczych zadań. Jeśli dodamy do tego mądrze zaplanowane zadania, możemy kształcić również kompetencje społeczne i obywatelskie.

Więcej o projekcie oraz materiały (  w tym scenariusze) wypracowane przez nauczycieli z kliku krajów znajdziecie tutaj 

O prowadzącej warsztat

Barbara Kozłowska – nauczycielka etyki, geografii oraz nauczycielem bibliotekarzem w dawnym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, a obecnie w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.  Pomysłodawczyni oraz realizatorka projektów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej, filmowej, kulturowej i społecznej, uczestniczyła w dwuletnim ogólnopolskim projekcie Akademia Nowe Horyzonty realizowanym przez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (2015-2016), prowadziła szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy i Szkolną Grupę Filmową w ramach współpracy z Filmoteką Szkolną Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Specjalistka w dziedzinie edukacji regionalnej oraz edukacji przez przeżycie, entuzjastka pracy projektowej z młodzieżą i stawiania im wyzwań, realizatorka projektów włączających dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Od 2017 r. we współpracy z Fundacja Nowoczesna Polska, realizowała trzyletni międzynarodowy projekt APP YOUR SCHOOL i  DIGITAL ATELIER.

Fot. Jagoda Stuła/Inqubator Teatralny