Warsztat: Tożsamość na fundamentach wiedzy.

Pierwszy, styczniowy warsztat poprowadziły trzy panie – dr Agata Cabała, Anna Rak z Muzeum Górnośląskiego oraz Anna Grzelak z Muzeum Narodowego w Krakowie. Warsztat, który podzielony  był na trzy moduły, odbył się w Muzeum Górnośląskim. Zaczęliśmy od poznania czym właściwie jest muzeum. Jaką podstawową funkcję pełni ta instytucja? Czym zajmują się jej pracownicy? Jak wygląda jego struktura? Ogromnie cenną wskazówką, a  nawet kluczem edukacyjnym, było stwierdzenie Anny Rak, że wchodząc do galerii nie powinniśmy ani od siebie, ani od uczniów oczekiwać, że zapamiętamy wszystko. “Zauważ i zapamiętaj jedną pracę” – na niej skup swoją uwagę i ją zabierz ze sobą do domu… Anna Rak proponuje, aby używać smartfonów do ułatwienia dzieciom skupienia uwagi! Doskonała metoda. O tym jak osobiście i głęboko można doświadczyć sztuki przekonała nas natomiast Anna Grzelak. Podczas przeprowadzonego przez nią warsztatu, uczestnicy pracowali w grupach.           Z Agatą Cabałą natomiast przeanalizowaliśmy, czego potrzebujemy dla dobrej współpracy.

Sylwetka dr Agaty Cabały była już prezentowana na stronie

Anna Grzelak Anna Grzelak kieruje Działem Edukacji Muzeum Narodowe w Krakowie. Jest absolwentką historii sztuki UJ i edukatorką muzealną. W Muzeum Narodowym pracuje od 9 lat. Do niedawna tworzyła Zespół ds. Edukacji Formalnej. Zajmowała się programami dla szkół i nauczycieli oraz współpracą z uczelniami wyższymi i instytucjami wspierającymi nauczycieli. Współtworzyła i koordynowała m. in. “Szkołę Interpretacji”, ceniony cykl szkoleń dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury realizowany w różnych oddziałach Muzeum od 5 lat. Inicjatorka programu “Zmierz się z kulturą” zachęcającego nauczycieli do tworzenia autorskich programów muzealnych dla klas szkół ponadpodstawowych. Współtworzy programy edukacyjne towarzyszące wystawom czasowym m. in. “Turner. Malarz żywiołów”, “Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja”, “Maria Mater Misericordiae”, “Wyspiański”, “Wajda”. Obecnie razem z zespołem kuratorskim przygotowuje wystawę “Moc muzeum” opowieść o różnych czynnikach, które wpływają na nasz odbiór świata.
Interesuje się tworzeniem społeczności wokół instytucji kultury, relacjami między wystawą a jej uczestnikiem.

Anna Rak – animatorka kultury, kierownik Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z Architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego na Politechnice Śląskiej. Od 16 lat, wraz z współpracownikami, tworzy zgrany zespół ludzi opracowujący i wdrażający programy edukacyjne do wystaw stałych i czasowych w muzeum, organizujący szkolenia i konkursy.
Przygodę z edukacją rozpoczęła od wprowadzenia do muzeum nietypowych działań edukacyjnych: przedstawień teatralno – muzycznych opracowanych do wybranych obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego, w których aktywny udział brały dzieci poznając podczas zabawy zagadnienia malarskie. Jej praca dyplomowa z wzornictwa, stół do malowania piaskiem – stał się podstawą do opracowania warsztatów uświadamiających antropologiczne aspekty obrazu i widzenia. Ulubione metody pracy  wspólna zabawa, podczas której młodzi ludzie budują wiarę w swoje możliwości i rozszerzają umiejętności widzenia i postrzegania rzeczywistości. Miłośniczka barteru międzykulturowego. Wyznaje zasadę, że wszystko, co ważne, powstaje na styku kultur i tradycji. Prywatnie i zawodowo, z aparatem w dłoni  tropi zjawiska kulturowe i przyrodnicze.
Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury Muza 2014, wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na rzecz rozwoju kultury audiowizualnej oraz budowanie partnerstwa publicznego instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, wyróżnienia (Ogólnopolski Konkurs Literacki Obraz a słowo, MUZeum MUZycznie, Wizjer) i nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za program Etnografika, nominacje do nagrody Sybilla 2011, 2012 za dokonania z zakresu edukacji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Foto. Katarzyna Michalska